Samen met 230 andere deelnemende publieke en private organisaties geeft Alinea op 22 februari de aftrap van de Green Deal Circulair Bouwen. Hiermee tonen we ons klimaatengagement, niet alleen in woorden, maar ook in concrete actie!

 

Meer dan 60% van onze CO2-uitstoot heeft te maken met de materialen die we gebruiken. De circulaire economie biedt oplossingen om die impact te verlagen. Voor de bouwsector betekent dit hergebruik en maximale hoogwaardige recyclage van bouwmaterialen, focus op veranderingsgericht bouwen, optimaal ruimtegebruik en het verlengen van de levensduur van gebouwen en hun materialen,…

 

Om in Vlaanderen tegen 2050 een circulaireeconomie te hebben, waarin grondstofkringlopengesloten worden hebben we andereproducten, diensten en verdienmodellen nodig.Een nauwe samenwerking van bedrijven,overheden, kennisinstellingen en burgers kandit realiseren. Daarom lanceert Vlaams ministervan Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvelsamen met Vlaanderen Circulair,de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) en de OVAM deze Green Deal Circulair Bouwen.

 

Alinea engageert zich in dit innovatief lerend netwerk om praktijkervaringen te delenmet anderebouwbedrijven, bouwmateriaalproducenten,lokale en regionale overheden,privatebouwheren,onderzoekers en andereorganisaties.Tot 2023 zettenwe samen experimenten op, testen zo de circulaireprincipes in de praktijk en leggen knelpuntenbloot. Een mooie hefboom voor de circulaire economie in Vlaanderen. Binnen deze Green Deal zal er ook eenmultidisciplinaire onderzoeksgroep –ProeftuinCirculair Bouwen- werken op de hefbomen diedeze knelpunten kunnen wegwerken.

 

 

Het concept voor Alinea Rood, tien jaar geleden uitgewerkt door Leo Aerts, beantwoordt volledig aan de nieuwe visie van circulair bouwen en was/is dus vooruitstrevend en visionair.

 

Alinea Rood is een vernieuwend architectuurproject met een mix van wonen en werken. Op het gelijkvloers komen de showroom en de ontwerpstudio van Alinea Interieurarchitecten. Daarboven zijn 3 unieke appartementen met een ruim zon – georiënteerd terras en een grote autostaanplaats. Dit “Value Added Architecture” concept, uitgewerkt door Leo Aerts, legt de nadruk op aanpasbaar bouwen met een schitterende ruimtebeleving, akoestiek, functionaliteit, comfort en privacy. Constructief is er gekozen voor een minimum aan verschillende materialen, gemakkelijk herbruikbaar/recycleerbaar woordoor het maximaal beantwoordt aan de nieuwe Green Deal filosofie.

 

Meer informatie over de Green Deal Circulair Bouwen

Meer informatie over Alinea Rood